Σχεδιάζουμε την μεταφορά και διακίνηση αυτών,και την φορολογική τους μεταχείρηση.

Ασφαλίζουμε τις εισαγωγές και εξαγωγές των προϊόντων με ευέλικτα και διεθνή προγράμματα ασφαλίσεων κατά παντός κινδύνου.

Ζούμε στην παγκοσμιοποίηση.

Μπορούμε να αντιδράσουμε.

 

« Όλα είναι θέμα γνώσης »


 

Περισσότερες επιλογές στην ίδια κατηγορία: « Μεσιτικά Ενέργεια »